Ansvariga av kontroll

by admin on February 19, 2013

Säkerhet har inte alltid varit av högsta prioritet inom svensk byggnadsindustri. Förr i tiden använde man till och med barn för att utföra farliga arbeten. Tack och lov har mycket ändrat sig sedan dess, och man fortsätter att förbättra lagar och förordningar.

Med de nya lagar som finns när det kommer till kontrollansvarig hoppas man på att det ska bli ännu säkrare att jobba inom byggsektorn. Tidigare hade man kvalitetsansvarig. När den nya lagen om kontrollansvarig kom hade man en lång övergångsperiod som nu är så gott som över. Man har fortfarande tid att kvalificera sig, men från och med 1 juli 2013 kommer reglerna att gälla fullt ut.

De nya lagarna innebär att varje bygge måste ha en kontrollansvarig som är certifierad. Under övergångsperioden kan man få dispens, men bara om det finns mycket speciella skäl. Detta kan, till exempel, vara om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig inom rimligt avstånd eller om det skulle kosta allt för mycket att få en till plats.

Enligt PBL (Plan- och Byggnadslagen) ska den som är kontrollansvarig ha en självständig ställning. Med andra ord kan man inte vara både entrepenör och kontrollansvarig samtidigt, eftersom man ska kontrollera hur arbetet utförs. Det finns många nya regler och lagar som den kontrollansvarige måste kunna. Av denna anledning väljer många att gå en kurs för att kunna kvalificera för positionen.

För att kunna bli kontrollansvarig måste man ha en formell utbildning och stor erfarenhet inom byggbranschen. Om man varit kvalitetsansvarig kan det räcka med en kortare kurs för att uppdatera sig med de nya ansvar som finns. En del kurser fokuserar mer på de nyheter som finns eller de delar av lagen som kan vara lite knepiga. Resten får man läsa in själv inför certifieringen. Detta gör att kurserna kan bli kortare och man inte förlorar så många värdefulla arbetsdagar. Vissa kurser är två dagar, medan andra är fyra eller fem dagar långa. Man väljer kurs beroende på vad man arbetat med och vet sedan förut.

Det kan vara svårt att få byggnadslov om man inte har någon kontrollansvarig eftersom den nya lagen kräver det för varje bygge. Det finns inte så många certifierade kontrollansvariga ännu, men fler och fler kvalificerar sig. Det räcker inte med att bara ha arbetat som byggare för att kunna certifiera sig. Man måste ha arbetat inom projektledning, arbetsledande ställning, byggnadsinspektör eller liknande. Vid ansökan kan man se exakt vad man kan tillgodoräkna sig.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: