Att tänka på när man köper kassaskåp

by admin on November 7, 2012

skåp

Säkerhet för dig själv och företag är viktigt och idag så förvarar vi mycket viktig och känslig information på olika typer av media som cd-skivor, DVD-skivor, USB minnen, backup kassetter etc.
När man skall köpa ett kassaskåp så är det anpassat för olika ändamål och placerar man en hårddisk eller USB minne i ett vanligt kassaskåp och det uppstår en brand så är det troligen förstört och det är inget som man vill att det skall hända. Så det är viktigt att man väljer ett datamediaskåp när man skall köpa kassaskåp för denna typ av förvaring.

När det gäller CD eller DVD media, USB eller till exempel hårddiskar så är de extra känsliga för värme vilket innebär att kravet för att köpa kassaskåp av denna typ blir högre. Dessa datamediaskåp står oftast mot värme upp till hela två timmar och har klaves lås med sifferkombination och nyckel. Det finns även mer avancerade datamediaskåp som även kan anslutas via en enkel usb anslutning och normalt ansluts en 2.5 HDD. Precis som ett vanligt kassaskåp så ansluts skåpet med bultar i golvet så att det sitter fast. I detta typ av datamediaskåp så kan även bärbara datorer förvaras säkert.

Andra typer av datamediaskåp är de som skyddar DVD och DVD skivor, USB minnen och även externa hårddiskar samt papper. Som sagt så finns det olika typer av variationer av datamediaskåp så det är viktigt att du väljer rätt så att det är verkligen anpassat till er verksamhet.

Det man kan säga när du skall köpa kassaskåp av datamediaskåp typ är att noggrant se vad som skyddas i skåpet. Så ställ frågan om vad exakt som skall förvaras och välj även en storlek på skåpet som kommer att räcka till. Kontrollera även med försäkringsbolaget så att det är godkänt om något skulle inträffa annars står ni där utan något skydd alls och det är jätteviktigt att förhindra.

En smart sak när man skall köpa kassaskåp är också att dela upp datamediaskåp i olika typer med flera om man har mycket som skall förvaras säkert. Det finns skåp som är speciellt anpassade för endast media som CD etc. och kan därmed ta tusentals skivor. Ett kombinerat skåp är mest för den som inte har så mycket för lägger man in många olika saker så blir det lätt fullt. Det är lite att tänka på när du skall köpa kassaskåp av datamediaskåp typ men det är viktigt att det blir bra och med denna information i bakfickan så kommer valet att bli enklare.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: