Förnya huset genom fasadrenovering

by admin on November 4, 2013

Det första intrycket man får av ett hem är redan innan man kommer in i huset. Genom att ha en snygg och välvårdad fasad kommer hemmet att utstråla värme och omtänksamhet.

MA156-mur och putsMan kan tycka att det låter konstigt att en fasad kan vara så viktig, men faktum är att första intrycket är ganska bestående. Med lite mur och puts i Stockholms City kan man få ett nytt hus. Det behövs inte så mycket för att det ska bli stor skillnad. Man ska också komma ihåg att ett hus håller längre, och blir billigare i drift, om man regelbundet åtgärdar mindre skador. Genom att kontrollera huset och upptäcka slitage innan det blivit för stort behöver man inte utföra så omfattande arbeten.

Till att börja med ska man se över fasaden och undersöka om det är några djupare skador. De vanligaste skadorna är putsavfall och sprickor. Med tiden så brukar ett hus sätta sig och detta kan leda till vissa spänningar och sprickor. I tillägg brukar fukt göra att putsen ramlar av på vissa ställen. Man knackar bort det som är förstört, och även lite runt omkring.

När man arbetar med mur och puts i Stockholm City är det bäst att använda sig av samma eller liknande material som redan finns i väggen. Om man inte är helt säker kan man knacka bort en bit och skicka in den till ett laboratorium för analys. Ibland kan det leda till skador om man använder fel material till putsen. Speciellt när det yttre skiktet är gjort av ett hårdare eller starkare material, som ofta är fallet vid lite äldre putslagringar. Det hindrar den fukt som kommit in i väggen från att komma ut och istället fryser den till eller sprider sig inne i väggen. Resultatet blir sprickor och hål.

Innan man kan vara helt säker på att det behövs mur och puts i Stockholm City får man ofta rengöra fasaden. Man tvättar av den med varmt vatten och speciella rengöringsmedel. Om man använder för starka medel kan det skada fasaden, den löser upp sig i vissa blandningar. Det är inte alltid lätt att få en lagad yta att se likadan ut som resten av huset. Med åren så bleks och förändras nyansen på putsen. Ett alternativ är att måla om hela eller stora delar av fasaden när mur och puts i Stockholm City har avslutat lagningsarbetet. Man kan också få en specialbrytning av färg för att fasaden ska bli enhetlig och snygg.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: