Håll ditt tegel fräsht

by admin on May 6, 2013

Det finns många fina hus med tegelfasader i Stockholm. En del är gamla och behöver renoveras. Tidigare använde man inte samma skyddande material när man byggde. Vartefter åren går så slits tegelfasaden, speciellt med det kalla klimatet.

Utvecklingen med tegelfasader i Stockholm har gått framåt. Det är intressant att se hur man från början byggde i stort sett hela huset i tegel. Efter andra världskriget blev det vanligare att bara använda sig av tegelfasader.

tegelfasader

I början var det mest populärt med rött tegel. Senare började man använda sig av olika färger som gult, brunt och grått. På 1960-talet började man exprimentera med en blandning av trä- och tegelfasader. Man blandade också då gärna färgerna på de olika materialen så de kompletterade varandra. Det var vanligt att man la träpartierna runt fönstren. Ibland hade fönsterkarmarna en annan färg än fasaden.

Det är inte bara fasaden som måste underhållas. Fönstermålning i Stockholms City bör utföras regelbundet. Detta kan förebygga allvarligare problem med fukt och röta. Det är bäst att regelbundet kontrollera sina fönster. Om färgen har börjat släppa kan det vara ett tecken på att fukt kommit in. För bästa resultat bör man förbereda noggrant.

Först måste man slipa bort gammal färg och kitt. Om det behövs lägger man på nytt kitt runt glasen. Sedan tvättar man hela ramen med målartvätt, det måste vara riktigt rent innan man börjar med fönstermålningen. Sätt tejp på glasdelen av fönstret, för man stryker färgen ett par millimeter in på glaset. Detta gör att den går in ordentligt bakom kittet. På så sätt kan inget vatten komma in där.

Det brukar vara bäst att impregnera fönsterkarmen med en olja först. Denna grundolja tränger djupt in i träet och skyddar det. Sedan lägger man ett lager med grundfärg. När denna har torkat kontrollerar man ytorna och ser om det behövs slipas igen. När allt är dammfritt och torrt så lägger man minst två lager med oljefärg.

Om man inte vill måla sina fönster själv finns det många firmor för fönstermålning i Stockholms City. Man bör fråga vilka material de använder och hur de arbetar. Vissa firmor tar med sig fönstren till sin verkstad, medan andra målar allt på plats. På vissa sajter på internet kan man få offert från olika firmor. Annars kan man välja en som ligger nära hemmet så det är lätt att ha kontakt. Det viktiga är att kontrollera referenser och tala med deras kunder.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: