Lära för livet

by admin on June 28, 2014

Det låter som en gammal slogan, men det ligger mycket vishet i detta uttryck. De som går i skolan inser inte alltid hur viktigt det är att studera och lägga grunden för resten av livet. Man lunkar på och förstår långt senare vilken guldgruva man egentligen fått. För de som har Asperger och andra funktionshinder finns det idag flera olika alternativ, så de också kan lära för livet.

MU193-glada barnLSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dess syfte är att de som har olika funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. För en del kan det inkludera ledsagarservice, speciellt boende eller daglig verksamhet. Allt beror på vilket funktionshinder man har. Många som lider av Asperger, till exempel, kan få hjälp med att få ett jobb eller utbildning på sina egna villkor.

LSS i Stockholm har hjälp många att få plats på olika utvecklingscenter eller ta del i daglig verksamhet. Asperger räknas som en mildare form av autism. Man har vissa svårigheter med inlärning och socialt agerande, men de första tre åren av sitt liv utvecklas man motoriskt och språkligt precis som andra barn. Bara för att det kallas för en mild form innebär dock inte att det är lätt för de personer som har Asperger. Det är här LSS kommer in i bilden.

Det finns tio olika hjälpinsatser med LSS i Stockholm. Till att börja med kan man få personlig rådgivning och stöd. Detta är något som de flesta har behov av, oavsett hur gravt funktionshinder man har. Ibland kan man få styrka att kämpa på och inte ge upp, bara för att man vet att någon där ute tror på en. Sedan kan man sätta upp en plan för hur man ska gå framåt, något som kanske kommer att ta lång tid. LSS är till för att hjälpa och stödja, något som många har saknat.

En annan insats man kan få hjälp med genom LSS i Stockholm är avlösarservice i hemmet, eller korttidsvistelse utanför hemmet. Ibland kan det vara behov av avlösning för familjer med flera barn, till exempel, där bara ett är funktionshindrat. Man måste få lite tid för de andra också, utan att någon blir lidande. Samhället har kommit en bra bit på vägen med förståelse och hjälp för de som har olika hinder. Med denna lilla skjuts i rätt riktning kan de ha möjlighet till jobb och annat som de flesta tar för givet.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: