Montera och fixa själv

by admin on November 30, 2012

byggaDet har blivit mycket vanligt att folk utför en stor del hantverk själva. Vare sig man håller på och bygger upp en rörelse eller det är för hemmet, kan man spara mycket pengar på att montera och fixa själv.

Detta är något många företag tar i beaktande när man gör en produktutveckling. För trots det faktum att många individer
är mycket duktiga, saknar de ändå en viss expertis.

Detta är en anledning till varför monteringsanvisningar är så viktiga. Idag kan man skräddarsy de flesta produkter och lösningar. Vissa är dock mer komplicerade än andra. Det är viktigt att rätt produkt används på lämpligt ställe. Och att den sätts upp korrekt. Annars blir det lätt helt fel. Faktum är att även experter behöver en  bra monteringsanvisning. Speciellt när det rör sig om nyutvecklade produkter.

Många företag använder idag olika data program för det mesta de arbetar med, detta gäller även produktionsutveckling. Ett mycket vanligt dataprogram är CAD, Computer Aided Design, som har utvecklats bland annat för att framställa tekniska ritningar. Man kan lätt använda sig av dessa ritningar, som ju redan har gjorts på planeringsstadiet, för att framställa en monteringsanvisning. Det är inte alla företag som har resurser för att göra detta, antingen det rör sig om kunskap eller budget. Då kan man vända sig till en firma som har specialiserat sig på denna del av en produktutveckling.

En monteringsanvisning ska vara tydlig och lätt att använda. Den kan vara i vanlig 2-dimensionell, tryckt form. Det är också möjligt att få den i 3-D, animerad form. Mycket beror på vad det är för produkt det gäller och hur svårt det är att montera den. Ett stort antal företag väljer idag att lägga ut sina monteringsanvisningar på nätet så att kunder kan ladda ner dem vid behov, ofta i olika former. Ibland kan man använda samma monteringsanvisning för flera modeller, med bara några få justeringar. Det bör då framgå tydligt så man inte blandar ihop dem.

Det är alltså en sammanhängande kedja. Redan under produktutvecklingen läggs grunden för monteringsanvisningen, eftersom man kan använda de samma ritningarna. Likaså vet man redan på ett tidigt stadium vem som är mest trolig att använda produkten. Det kan vara industri, hantverk, professionella yrkesmän eller en vanlig Svensson. En monteringsanvisning utvecklas i enlighet med målgruppen. Genom att inte försumma denna del av produktutvecklingen kan man undvika många av de problem som ofta kommer upp med en ny produkt.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: