Satsa på kunskap och språkundervisning

by admin on October 29, 2015

293-sprakundervisningVårt språk är en del av vår identitet. Det innebär att vi har möjlighet att känna tillhörighet med andra människor och kommunicera med vår omgivning. Därför är det så otroligt viktigt med språkundervisning – särskilt i dag då gränserna mellan länder luckras upp allt mer.

När barnen går i skolan får de undervisning i svenska för att lära sig skriva, läsa och tala korrekt. De får även undervisning och språkkunskaper i engelska sedan mellanstadiet. Och senare erbjuds de även undervisning i ytterligare ett språk.

Så mycket tid och lektioner som läggs på detta i skolan i dag visar också hur viktigt det är med kunskap i olika språk. Men självklart behöver man kunna svenska ordentligt för att det ska bli lättare att lära sig andra språk.

Skola för modersmål

I dag kommer även många barn hit från andra länder och de har möjlighet att ta del av modersmålsundervisning runt om i landet. Oavsett vilken orsak eller anledning som ligger bakom att de inte längre bor i sina hemländer och går i skolan där. I Stockholm finns det undervisning på flera olika modersmål så som till exempel:

  • Modersmål på spanska: http://www.sprakservice24.se/modersmalsstod/spanska/
  • Modersmål på arabiska: http://www.sprakservice24.se/modersmalsstod/arabiska

Språksatsningar måste göras

Något som också har uppmärksammats under den senaste tiden är att alla barn som har rätt till speciell språkundervisning inte får det. Detta är någonting som definitivt behöver ses över och göras någonting åt. Färre barn får lära sig samiska skriver Fria Tidningar och sanningen är att det är allt fler barn som är intresserade av att få lära sig. Men möjligheten uteblir.

Förhoppningsvis kommer politiker att intressera sig mer för just språkundervisningen och justera om lagstiftningen så att fler barn får chansen att lära sig fler språk i Sverige i dag. Men då behövs det också fler lärare.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: