Solceller i Sverige och världen

by admin on July 24, 2013

energiDet har varit många diskussioner kring solceller. Man har länge subventionerat både forskning och installation av miljövänliga energialternativ.

Statliga understöd och bidrag har gjort det riktigt billigt att installera solcellssystem. Men det har också lett till en stor utgift för staten, något som många europeiska länder har haft problem med.

Tyskland och Spanien var bland de länder som valde att ge stora bidrag till de som vill installera solenergi. Men det blev för mycket och de var tvungna att dra ner på bidragen. Det samma har hänt med installation av solceller Örebro. Man har fått in så många ansökningar att pengarna helt enkelt inte räcker till. Trots detta ska man inte ge upp utan lämna in sin ansökan. Bidraget har förlängts ett år till, så det finns hopp om understöd.

När man väljer att använda solceller i Stockholm så är den största utgiften just vid installation. Faktum är att ett solcellssystem inte kostar så mycket att driva. Man behöver byta ut vissa delar med jämna mellanrum, men de håller i bra många år. Det vanliga är att batteriet blir utslitet, eller växelriktaren. Eftersom det är mer eller mindre en ren kapitalkostnad, har många kunnat välja solenergi tack vare de bidrag man får.

Man kan sätta solceller i Göteborg på olika ställen. Taket är det bästa, man får ut mest energi om man har dem där. Men man kan också montera solcellerna på fasaden, balkongen eller en fristående ställning. De bör vara vända mot söder för att man ska kunna utnyttja dem maximalt. Vidare ska man se till att de inte skuggas av träd eller andra byggnader. En annan anledning till varför många föredrar att sätta dem på taket.

Det är tillräckligt med soldagar för att det ska löna sig med solceller Örebro. Under vintern är det ofta mulet, även om det inte kommer så mycket snö. Då får man använda sig av det vanliga elnätet för sina behov. Men mellan mars och november brukar man kunna alstra tillräckligt med el från solenergin. Ett undantag kan naturligtvis vara om det regnar oavbrutet under en längre period.

Om man inte får stöd eller bidrag kan det bli ganska dyrt att installera solceller i Stockholm. Trots det väljer många denna energiform. Det är mindre kontroversiellt än vindkraft, är billigt i drift och inte alls störande. Elproduktion med solenergi är helt tyst. I vissa områden har man inte dragit in el, och solceller kan därför vara det enda alternativet.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: