Vikten av en bra optiker

by admin on October 17, 2013

Det finns många olika problem man kan ha med sina ögon, men det vanligaste är att man kan korrigera det med glasögon. Naturligtvis finns det flera sorters synfel man kan ha, och det är här som en bra optiker i Linköping kommer in i bilden.

MA158-optikerSom legitimerad optiker i Linköping har man ett ansvar att se hur ögat egentligen mår. Man måste kunna urskilja när något är fel och i liknande fall remittera kunden till en ögonläkare för ytterligare utredningar. I tillägg arbetar man ofta med att göra synundersökningar för att se vilken grad av synfel personen ifråga har. Därefter väljer man tillsammans ut glasögon som passar.

Det är viktigt för en optiker i Linköping att vara noggrann och händig. Ofta är det mycket liten skillnad mellan linserna, vare sig det handlar om glasögon eller kontaktlinser. Man har mycket personkontakt, det är ett yrke som kräver att man har tålamod och är serviceinriktad. Många som kommer in till en optiker vet inte riktigt vad de har för fel och man måste undersöka och fråga för att verkligen förstå vad som behövs.

Många gånger kan en bra optiker i Linköping upptäcka när barn har synfel. Ibland kan en vanlig skolsköterska inte förstå när barnen har lite mer komplicerade fel, och skickar därför dem inte vidare till en läkare. Resultatet kan då bli att barnen anses ha inlärningssvårigheter eller dyslexi. Istället kan de inte se ordentligt och allt skulle kunna fungera med ett par glasögon.

För att bli optiker i Linköping går man en tre-årig högskole utbildning. Man använder sig av olika instrument i arbetet, som mikroskop och andra mätinstrument. Efter avslutad utbildning kan man ansöka om legitimation som optiker från Socialstyrelsen. Om man vill är det möjligt att gå vidare och ta magisterexamen, det är ytterligare ett års studier.

När man väl har konstaterat vilken grad av synfel, eller brytning, en person har hjälper en optiker i Linköping kunden att välja bågar. Här finns det mycket att välja på och det kan hjälpa om optikern har lite känsla för mode. Glasögon är något man har på sig varje dag, och det är viktigt att personen känner sig bra med valet. Andra föredrar kontaktlinser. Då måste man lära dem hur de används, och tillsammans kan man även se vilken typ av linser som blir bäst. När man ser hur mycket som ingår i arbetet förstår man hur viktig en bra optiker är.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: